شركت تعاونی مسافربری شماره 11 آریا سفر همراه با پرسنلی مجرب و کارآزموده و همچنین سرویس های منظم به تمام نقاط کشور آماده خدمتگذاری به مسافرین عزیز در تمام نقاط ایران می باشد.

اسامی هیئت مدیره


رئیس هیات مدیره : حسین نوری نصرت آبادی
نایب رئیس : علی قاسمی
مدیر عامل ترمینال جنوب و عضو هیات مدیره : مجتبی گلشن آبادی
مدیر عامل ترمینال غرب و عضو هیات مدیره : میرکاظم موسوی فر
عضو هیات مدیره : حسین کشاورز