معرفی شرکت

تعاونی مسافری شماره یازده قبل از انقلاب با نام مسافربری گیلان تور در خیابان باب همایون مقابل درب اندرون به امر جابجایی مسافر در داخل ‌خارج کشور فعالیت می نمود با وقوع انقلاب ‌انتقال کلیه شرکتها به ترمینال‌های مسافربری شهرداری تهران انتقال یافت وپس از  یکسال و اندی با توجه به سیاستهای دولت وقت کلیه شرکت‌های فعال بخش مسافر به تعاونی های مسافربری که اکثرا با عضویت رانندگان وکارکنان تشکیل گردید و مسافربری گیلان تور به تعاونی یازده تغییر نام پیدا کرد هم اکنون این شرکت با استقرار در سه پایانه غرب ‌جنوب ‌شرق به مرکزیت ترمینال غرب با تعداد بیش از یک صد نمایندگی فعال در کل کشور ‌مراکز استان‌ها در امر جابجایی مسافر سه منظوره (ترکیبی ) اتوبوس
می نی بوس سواری بطور شبانه با توجه به مقررات سازمان راهداری ‌حمل ونقل جاده ای با ناوگان مدرن در خدمت مردم شهیدپرور ایران می باشد وبا شعار خدمت شبانه روزی

با رعایت اصل مشتری مداری ‌رضایت مندی در راستای ارتقا خدمت رسانی بروز به همت مدیران سختکوش ‌همدل در خدمت هم میهنان عزیز وهم چنین شهروندان کشورهای همسایه وهمجوار می باشد با آرزوی موفقیت وکامیابی برای آحاد مردم قدر شناس کشور پهناور ایران  هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت

 

اعضای هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حسین نوری نصرت آباد

رییس هیئت مدیره

مجتبی گلشن آبادی
Image